Medlemansökan

Vänligen fyll i formuläret nedan.
Observera att det krävs fullständigt personnummer (TOLV siffror. Alltså ÅÅÅÅMMDDxxxx), icke fullständiga ansökningar behandlas ej.

Vill du ansöka om familjemedlemskap kan du ange upp till ytterligare 4 personer (familjemedlem 1-4, valfritt antal).

OBS! För att ungdomar upp till 15 år ska få bli medlem krävs att målsman är medlem!

Söker du ensam ett medlemskap kan du lämna fälten för familjemedlem 1-4 tomma, klicka sedan på skicka.

Inom max fem dagar efter ansökan ska du få ett bekräftelsemail där du ombedes betala in medlemsavgiften via din bank, du har då fem dagar på dig att göra detta.

OBS!! Det är viktigt att rätt mailadress är ifylld samt att Hotmail ofta klassar våra mail som skräp.


Medlemsansökan

Alla fält i denna ruta är obligatoriska.

Namn:

Personnumer:

E-mail:

Telefon:

Huvudsaklig gren:


   

 

Familjemedlemskap

Familjemedlem 1

Namn:

Personnumer:

E-mail:

Telefon:

Huvudsaklig gren:

 


Familjemedlem 2

Namn:

Personnumer:

E-mail:

Telefon:

Huvudsaklig gren:

 


Familjemedlem 3

Namn:

Personnumer:

E-mail:

Telefon:

Huvudsaklig gren:

 


Familjemedlem 4

Namn:

Personnumer:

E-mail:

Telefon:

Huvudsaklig gren:

 


Meddelande: