Information & Regler vid träning

Banorna är öppna för träning för medlemmar från SMK Södermanland och övriga klubbar (förutsatt att träningsledare finns närvarande). För att få träna på området krävs att licens uppvisas för träningsledare. (Gäller from 13år)

Banan kan stängas av för tävlingar eller vid dåligt väder.

Träningsavgifter

Avgifter tas ut per träningstillfälle och betalas till träningsledare innan träningen påbörjas.
Avgift för SMK Södermanlands medlemmar är 100 kr och för icke medlemmar 200 kr.
Högtryckstvätten är avstängd, annars MC 30:- (gäller även för medlem).

Följande regler gäller för träningsverksamheten i Gröndal.

1. Saknas träningsansvarig är all träning/körning förbjudet.

2. Träning får endast genomföras inom angivna tidsramar.

3. Parkering av fordon inom tränings- eller tävlingsområdet är förbjudet.

4. Träningsavgift skall alltid vara betald innan körning påbörjas.

5. Klistra på verifikatet som visar att du betalt avgift innan träning/körning påbörjas.

6. Användning av miljömatta i depån är ett krav för att få träna/köra.

7. Testkörning eller lek i depån är inte tillåtet.

8. Håll rent och snyggt runt din plats i depån, använd miljöstation.

9. Tvättning i depån är förbjudet, tvättning sker på anvisad plats.

10. Avgasljud får ej överstiga de krav som anges i SVEMO:s regler.

11. Ljudmätning kan förekomma, för högt ljud medför förbud att träna/tävla.

12. Ingen alkoholförtäring under träning/tävling.

13. Visa alltid hänsyn till övriga som tränar/tävlar.

14. Följ alltid anvisningar från träningsansvarig.