Det går frammåt

Nu finns ett beslut från länsstyrelsen att vi fortsatt kan köra på vårt område i Gröndal.

Men vi behöver iordningställa vissa saker.

Om dragning av endurospår märka ut områden där vi inte får köra mm.

Detta behöver göras innan vi kan öppna upp verksamheten igen.

//Styrelsen för SMK Södermanland