Vad är Träningsledare

Begreppet Träningsledare (TL) innefattar:

  • De som hjälper till med knatteverksamheten
  • Styrelsemedlemmar
  • Banansvariga
  • Träningsledare
  • Någon enstaka funktionär som hjälper till utöver det vanliga.

Om du är TL får du köra andra dagar än ordinarie tider. Dock ej röda dagar eller dagar vi bestämmer i förväg ska vara stängda.

När detta sker, att köra utanför träningstider, får det ej vara fler än så många som TL känner att hen klarar av att hantera (ca 5 st?) då du fortfarande är TL vid ett extra öppet tillfälle.

Den ansvariga på plats vid detta tillfälle måste känna att hen har koll på situationen gällande åkning på motocrossbanan och bör se till att någon är på plats med uppsyn av motocrossbanan, om inte så ska INGEN köra på banan.

TL måste sköta det snyggt annars slutar vi upp med denna förmån.

Givetvis betalar medföljande åkare vanlig avgift.

Viktigt är att man kontaktar någon ur styrelsen vid nyttjande av banan så att inte ens träning krockar med annan träning/event. Kolla även hemsida och fb-sidan innan.