Vår Historia

 

SMK Södermanland bildades 1919. Vid starten gick föreningen under namnet Svenska Motor Cykel Klubben (SMCK). Detta ändrades i början på 20-talet då nuvarande namn antogs.
Fram till andra världskrigets utbrott 1939 var det i huvudsak motorcykeltävlingar som stod på programmet. Klubben var då mycket aktiv och anordnade många större tävlingar för MC. På den tiden var det främst så kallade tillförlitlighetstävlingar som avverkades. Med tanke på dåtidens mindre goda grusvägar och total avsaknad av fjädring på fordonen var det säkert en stor prestation att ta sig runt tävlingssträckorna inom den stipulerade maxtiden. Punkteringar var en vanlig orsak till att inte alla lyckades klara detta.
Under krigsåren 1939 – 1945 och fram till hösten 1947 var det av naturliga skäl inte möjligt att ordna tävlingar. Bensin liksom däck var ju då ”hårdvaluta” och ransonerad och det gavs ju inte tilldelning annat än för nyttotrafik, även det i mycket begränsad omfattning. När dessa restriktioner lättade återstartade tävlingsverksamheten igen 1947.
Vartefter som bilarna åter började brukas av gemene man igen började dessa också synas i tävlingssammanhang. En populär gren var de s k OT-tävlingarna, eller Orienterings- och Tillförlitlighetstävlingar som de egentligen hette. Där gällde det att med hjälp av karta, kartläsare och mer eller mindre kluriga anvisningar ta sig runt och besöka alla kontroller. Snabbast vann.

 

All tävlingsverksamhet i Sverige ökade kraftigt under början på 50-talet och SMK Södermanland var inget undantag.
Det ordnades en mängd OT-tävlingar men även vad man kallade Familjerallyn. I dessa kunde man få se allt från de minsta Fiat 500 till största amerikanare som deltagare. Man sam lade ihop familjens medlemmar som tillsammans med lunchkorg företog några timmars färd runt en förutbestämd färdväg. Utefter vägen fanns en del obligatoriska ”stopp” där besättningen blev utsatt för en massa frågor av olika slag. Frågorna var poängsatta och den bil besättning som lyckades besvara flest frågor rätt vart alltså segrare. Systemet innebar att det inte hade någon betydelse om man åkte snabb bil eller inte.

Senare kom det också fram trimmade bilar som användes för olika typer av varvlopp. Ett sådant var t ex det som under flera år anordnades på isen utanför Sundbyholm. Där körde man med speciella dubbade snökedjor, ofta konstruerade och tillverkade i det egna garaget. Fordon som Alfa Romeo Zagato, Bugatti typ 36 m fl. och givetvis trimmade mera standardbetonade bilar kunde då ses på tävlingsbanan som omgärdades av höga snövallar.
1960 och 1970 talens Rally Bore-tävlingar var andra tävlingar som inte skall förglömmas. Vintertävlingar som till största delen kördes på mindre grus- och skogsvägar i mycket höga hastigheter. Många ”storstjärnor” deltog i dessa av en mycket stor publik uppskattade arrangemang.

Givetvis kom också MC-tävlingarna igång igen. Då var det kanske främst typ backtävlingar som kördes. En sådan som de äldre gärna minns är den som anordnades i Vilstabacken. Där sattes förarnas styrka och kondition på hårda prov. Eftersom riktiga tävlingsdäck ännu inte var uppfunna gjorde det leriga och hala underlaget att många av förarna fick hjälpa sina cyklar att nå backarnas topp. Då tävlingen också gick över flera varv var det inte bara en gång som cykeln behövde hjälp upp. Bara att se förarna efter tävlingen var en upplevelse. Det var inte lätt att känna igen ens sin bästa kompis. Alla såg mer eller mindre ut som lerkolosser, insmorda från topp till tå. Alla cyklarna hade också fått ett tjockt lerlager som ytbeläggning så grundfärgen gick inte att upptäcka.

Detta var en föregångare till de senare så populära crosstävlingarna som även i dag har många utövare.

Speedway startade också upp på Tunavallens B-plan. Cyklarna som användes var i början så gott som uteslutande försedda med JAP-motorer på 500 cc. Laget gick då under namnet Griparna och var ett samarbete med SMK Nyköping. Isracingen inte att förglömma. Den bedrevs både på B-plan och A-plan. Många heta duster besågs där av en stor och intresserad publik. I mitten på 50-talet gjorde SMK ett samarbetsavtal med Vargarna i Norrköping och satte samman ett speedwaylag från bägge klubbarna. Då var det namnet Smederna som gällde.
Nu började framgångarna synas i resultattabellerna. SMK kunde lite senare ställa upp med ett helt eget lag i serien och fortsatte skörda framgångar. Smederna har blivit både Svenska Mästare i lag och vunnit Par-SM. De senare årens resultat på banorna är väl ganska kända för den som har intresse för sporten.

Efter det att anläggningen i Gröndal blev i körbart skick (efter en otrolig massa jobb av dåvarande MC-sektionens medlemmar) har där varit en mycket hög aktivitet. Många är de ungdomar som där lärt sig att hantera de tvåhjuliga fartvidundren. Sista tillskotten i Gröndal är en knattebana som besiktades under hösten 1999. Denna skall förhoppningsvis ge oss ytterligare en generation åkare som vi så småningom skall finna i elitserietabellerna. Det har också, genom energi och framsynthet av en mindre grupp medlemmar, tillkommit en Offroad bana på området. Denna ger möjligheter att testa sina 4-hjuliga vänner i terrängmiljö.


Biltävlingarna som arrangeras i dag består främst av Fordpokalen som SMK arrangerat årligen varje vår och Nybyrundan på hösten. Från och med 2004 har Fordpokalen bytt namn till Falckpokalen.

Våra tävlingar har fått mycket beröm för fina vägar och bra arrangemang. Under 2004 firar SMK Södermanland sitt 85-årsjubileum som förening. Vi är därmed en av de allra äldsta föreningarna i Eskilstuna. Vi jobbar vidare i den anda som präglat SMK under alla dessa 85 år, d v s att ge medlemmarna bra arrangemang, gott kamratskap och stor öppenhet med möjlighet för alla att påverka vår verksamhet.

Om vi i dag skulle ha några önskningar för framtiden så är det väl först kanske lite fler förare, funktionärer och övriga på ”bilsidan”. Vi har ju hittills, med en ganska lite grupp, kunnat prestera hög klass på våra tävlingar men skulle välkomna fler att dela arbetet med för att göra tävlingarna ännu bättre.

Kanske ska vi arrangera en SM-tävling i framtiden? Du som känner att Du har intresse att medverka och se arrangemangen ”från insidan” är välkommen som medlem i vår förening.

Vi har många kunniga funktionärer i klubben som gärna delar med sig av sin kunskap till nya medlemmar.

 
Bild

Sven Olof Olofsson har ordet

Bert Lindarw och Hans Henningson får en utmärkelse.