Regler för Klubbkörning

Det finns möjlighet att själv ordna en klubbkörning på vårat område om vissa regler och rutiner följs.

Dessa är:

  • Kontrollera hemsidan/facebook så inget krockar.
  • Samverka med Offroad ansvarig.
  • Körningsansvarig skall finnas på plats. Är du själv inte det så måste du få med någon som är.
  • Köravgift skall tas in av ovanstående och redovisas på avsedd blankett och pengarna sättas in på SMKs konto eller på annat sätt överföras till Kassören.
  • Alla som kör måste vara medlem i klubben.

Pris per fordon är 100kr förutom ansvarig som kör gratis.

MC kör träning dessa tider så då är annan verksamhet inte möjlig:

Vintertid:

Lördag 10.00-14.00 Söndag 10.00-14.00

Sommartid:

Lördag 10.00-14.00 Söndag 10.00-14.00
Tisdag 17.00-20.00 Torsdag 17.00-20.00

Länk till SMK Södermanlands MC Sektioner facebook