Regler för Offroad

Tider: Insläpp: kl 0900. Obligatoriskt Förarmöte: kl 1000

Säkerhet/Miljö: Fordonen skall vara säkra att framföra och öppna fordon skall minst ha hockymål. Arrangören har rätt att avisa fordon vi anser vara osäkra. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller så slipper du vända i grinden.

Brandsläckare om minst 2 kg är obligatoriskt på alla fordon över 500 kg, möjlighet att hantera oljespill etc skall finnas (räcker med sopsäck och spade). Vid reparation eller tankning skall presenning användas. Vid all vinschning skall trädstropp användas (samt kastskydd om stålvire används). Vi kör inte avsiktligt på/ned träd.

För fyrhjulingar är hjälm och ryggskydd obligatoriskt.

Första förband samt brandsläckare finns i klubbhuset.

Passagerare är endast tillåtna på bältade platser i bilar!

Mat/Dryck: Det kommer att finnas hamburgare, Ev. Gyros, korv, dricka, kaffe samt tilltugg att köpa i vår servering i klubbhuset (hamburgare samt Ev. Gyros serveras från ca kl 1100 fram till ca. kl 1430).

Området: Avgränsas till norr av crossbanan, öster av Järnvägen, till väster av den asfalterade infartsvägen, samt till söder av vitmarkerade träd och miniracingbanan.

Områden vi ej får köra på: Miniracingbanan, gräsmattor, Asfaltsbanan, körning på crossbanan och minicrossbanan är total förbjuden samt några andra områden som är avbandade.

Vi får köra på Endurons permanenta spår men kör inte sönder spåret med tillhörande dikestrummor.

All Körning på den Norra sidan av området är förbjuden.

Se kartan för den gränsdragningen.

Camping: Camping på området kan ske efter överenskommelse. Pris på El anslutning är 50 sek.

Kostnad:

Icke medlemmar:

200kr för Endagars träff, 300kr för tvådagars träff.

Medlemmar:

100kr för Endagarsträff 150kr för tvådagarsträff.

Övrigt: För de som inte varit hos oss tidigare kan nämnas att vi har den mesta typen av terräng, det finns exempelvis skog, endurospår, småsten, storsten, berg och surhål etc, det enda vi saknar är ren sand. Det finns med andra ord något för de flesta. Har du en mer standard/originalbil är ett tips att följa med någon som hittar, då området är relativt stort och kan bli ganska utmanande om man väljer ”fel”.

Toalett och dusch finns i klubbhuset.

Tvätt av fordon är förbjudet på hela området.

Bilar har företräde mot ATV.