Medlemskap

 

OBS!! Avgifter skickas inte längre ut via Idrott online. OBS!!

 

NY MEDLEM:

För att bli medlem fyller du i medlemsansökan. När vi registrerat din ansökan får du ett mail med uppgifter om betalning samt en bifogad faktura, det kan ta upp till fem dagar.

Du har fem dagar på dig att betala avgiften från det att du fått mailet.

OBS!! Det är viktigt att rätt mailadress är ifylld samt att Hotmail ofta klassar våra mail som skräp.

Årsavgifter

Familj 700:-
Vuxen fr.o.m. 19 år 400:-
Ungdom t.o.m. 18 år 300:-

Pensionär fr.o.m. 65 år 100:-

Medlemsansökan

BETALA MEDLEMSAVGIFTEN:

Betalnings metoder är:

  • Postgiro
  • Swish

För information och frågor om medlemskap kontakta medlemsansvarig.

Vänligen notera att det kan ta några dagar innan vi hör av oss om din ansökan.
Tycker du det dröjer eller har bråttom för att exvis skaffa licens, ring eller maila medlemsansvarig. Telenr/mailadress finns under Föreningen/Styrelse-kontakt.

 

Medlemskap

OBS! För att ungdomar upp till 15 år ska få bli medlem krävs att målsman är medlem!

2.3 Särskilda bestämmelser för förare upp till och med 15 år

2.3.1 Vårdnadshavare

Vid tävling och träning ska föraren vara åtföljd av förälder eller annan myndig person som föräldern sätter i sitt ställe.

Han/hon måste finnas på tävlingsplatsen då föraren tränar/tävlar men får ej deltaga som förare/passagerare i aktuell träning/tävling.

Han/hon ska vara medlem i förarens klubb samt äga kännedom om gällande bestämmelser.

Han/hon är dessutom ansvarig för att förarens maskin och personliga utrustning är i reglementsenligt skick, samt har att rätta sig efter gällande tävlingsregler och av klubben och tävlingsarrangör utfärdade bestämmelser.

Brott häremot kan innebära startförbud, träningsförbud, uteslutning eller disciplinär åtgärd mot föraren. Förälder (motsv) kan överlåta vårdnadshavaransvaret om ersättaren inte åtar sig uppdrag för mer än en förare vid ett och samma tillfälle.

Vid särskilt anordnade träningsläger utgår kravet på vårdnadshavare under förutsättning att:

a) Lägret är godkänt av SVEMO och genomförs enligt i förväg bekantgjort program.

b) Lägret omfattar mer än en dag.

c) Sjuksköterska som har erfarenhet av akutvård, samt sjuktransportbil finns till förfogande.

d) Adekvat sjukvårdsutrustning finns tillgänglig

Klubbyte

(information hämtat från SVEMO 140211)

Övergångshandling beställs genom att insättning av 300 kr görs till Svemo P-giro 151971-9. Ange "Klubbytesblankett" och "adress" dit blanketten ska skickas.