Rutiner för Träningsledare

RUTINER FÖR TRÄNINGSLEDAR
Generella uppgifter
1. Kontrollera hemsidan http://www.smks.se så att du är säker på vad
som gäller ang. träning på crossbanan.
2. Hämta nyckel på anvisad plats.
3. Lås upp grindar och klubbhus i god tid (15 minuter innan träning börjar).
4. Kontrollera var start och mål är på endurospåret också körriktning.
5. Kontrollera att crossbanan är körbar, är den för blöt skall den inte köras på (vid osäkerhet ring ansvarig
för banan).
6. Ta på dig västen som visar att du är träningsansvarig.
7. Ta fram träningslista så att den som ska träna kan skriva in sig och dela ut verifikat som noteras på listan
för den som skrivit in sig och betalt. Kontrollera också att de fyllt i alla fält på listan. Öppna serveringen (frivilligt).
8. Bär alltid pengarna med dig, lämna aldrig pengarna så att risk finns för stöld.
9. Inga bilar får finnas på träningsområdet utom de som ska till knattebanan.
10. Efter avslutad träning gå igenom träningslistan och räkna samman de som är inskrivna, räkna pengarna
och jämför. Avviker det skriver man ned orsaken till avvikelsen på en separat lapp. Sedan skriver man namn
och datum på listan och lägger ned listan + pengar i ett kuvert.
11. Lämna pengar på anvisad plats.
12. Grov-städa huset, kontrollera att det finns papper på toaletter, släck alla lysen och lås huset.
13. Kontrollera att det är låst överallt (tvätthall) och tomt på bilar.
14. Lås grindar.
15. Lämna nyckel på anvisad plats.
16. OBS! Under dagen skall man vid något/några tillfällen kontrollera att miljömatta används och att alla
verkligen betalat träningsavgift.
17. Vid eget förhinder, kontakta då i god tid någon annan på träningslistan.

Licens
Nya regler gällande licenser och engångs licenser.
Alla som åker på vårt område enduro, trial eller cross måste inneha licens.
Barn.

Samtliga barn som är inskrivna i Gulhjälmskonceptet/utbildningen har fullt försäkringsskydd. Barn
upp till och med 12 år som ännu inte skrivit in sig i Gulhjälmskonceptet/utbildningen har halverat
försäkringsskydd

Om föraren är över 12 år, skall Licens typ Nationell/Internatinell eller klubb
licens uppvisas.

Regler för uppdelning av tränings pass
I stora crossbanan är träningen normalt uppdelad i 2 grupper:
20 min : Små motorcyklar upp till 85cc (150cc 4t)
20 min : Stora motorcyklar, 125cc och uppåt
Vid extremt många åkare avgör träningsansvarig om vi delar upp det i 3 grupper:
20 min (Varje hel timme): Små motorcyklar upp till 85cc (150cc 4t)
20 min : Motion - Stora motorcyklar, 125cc och uppåt
20 min : Snabb - Stora motorcyklar, 125cc och uppåt

Undantag
I nära anslutning till crosstävling för guldhjälmar vill dessa träna på banan, träningsledaren avgör
då uppdelningen på banan. Viktigt är att 50-65 cc inte blandas med 80cc eller större.

Flaggor crossbanan
Svart flagga: Stopp för förare, föraren skall omedelbart avsluta heatet och långsamt återvända till
parkeringsdepån.
Röd flagga: Samtliga förare måste stanna utan att passera den röda flaggan.
Gul flagga Omedelbar fara var beredd att stanna. Omkörning av annan förare är strängeligen förbjudet innan
dess att hindret har passerats. Hopp får ej ske avsiktligt. Brott mot denna regel medför uteslutning ur
passet (Svartflagg).
Vit-grön diagonal delad flagga: För påkallande av säkerhetschefen/träningsansvarig och
sjukvårdspersonal.

Krav på utrustning
Vid träning följer vi bestämmelser från Svemo, dvs. (hjälm, rygg, axel, knäskydd och stövlar) skall
användas.

Miljökrav
Vid träning skall miljömattan användas av förare i depå
Miljöstationen skall användas om man behöver slänga något
Ljudprov kan behöva tas
VIKTIGT, ingen körning i depån
Får du problem eller har frågor kontakta någon i styrelsen